Usługa analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu


Drogi przedsiębiorco,

       Usługa analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu – to przestrzeń i wsparcie, które pozwoli Ci zaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jako twórcy portalu i metodologii badawczej prezentujemy trzy główne zakresy sytuacyjne do których proponujemy skorzystanie z omawianej usługi:
  • Przedsiębiorstwo planuje wprowadzić zmiany o charakterze strategicznym w swojej działalności;
  • Przedsiębiorstwo w obliczu zmian na rynku musi podjąć ważne i skomplikowane decyzje;
  • Przedsiębiorstwo zmienia profil swojej działalności, formę jej prowadzenia lub głównego inwestora;

W dalszym etapie znajduje się kwestionariusz, jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, prosimy o jego wypełnienie. Pozwoli nam to przygotować zindywidualizowane narzędzia badawcze.

Pamiętaj!:
  1. Korzystając z naszej usługi nie musisz tracić czasu na spotkania i konsultację.
  2. W dowolnym momencie możesz skorzystać z wewnętrznego konta pocztowego, a nasz konsultant przeprowadzi Cię przez całą procedurę.


Z wyrazami szacunku,
Zespół CWEP

Kontynuuj


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„API – ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY – pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców” nr UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00