Drogi przedsiębiorco,

Miło jest nam poinformować, że w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” będzie realizowało projekt pn. „API – analityczny portal informatyczny – pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców”, w ramach działania 1.2 Instytucje Otoczenia Biznesu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Główną myślą projektu jest tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez zintensyfikowanie i rozszerzenie dostępu do informacji koniecznych dla działania przedsiębiorstw na Podkarpaciu w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT.

W związku z powyższym opracowano projekt polegający na przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowego pakietu 3 nowych (nie świadczonych dotychczas) nieodpłatnych usług dla przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorców z terenu woj. Podkarpackiego. Zgodnie z założeniami projektu powstanie analityczny portal informatyczny (API), dzięki któremu możliwe będzie świadczenie zaplanowanych usług:

  • Analiza trendów branżowych.
  • Analiza postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu.
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

Zaproponowane narzędzia mają docelowo pobudzić wykorzystywanie nowoczesnych technologii poprzez nowy model usług oraz pośrednio stymulować wdrażanie innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych.

Z wyrazami szacunku,
Zespół CWEP

Usługa analizy trendów branżowych - raporty wstępne

Usługa polegająca na udostępnieniu dla MŚP i dużych przedsiębiorstw informacji o trendach branżowych. Informacje te stworzone są dla wybranych kategorii GUS, tj. Handlu oraz Przemysłu i budownictwa – dane ogółem dla województwa Podkarpackiego.

Czytaj więcej »

Usługa analizy trendów branżowych

To przestrzeń i wsparcie, które pozwoli Ci zaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jako twórcy portalu i metodologii badawczej prezentujemy trzy główne zakresy sytuacyjne, w których proponujemy skorzystanie z omawianej usługi: (...)

Czytaj więcej »

Usługa analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu

To przestrzeń i wsparcie, które pozwoli Ci zaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jako twórcy portalu i metodologii badawczej prezentujemy trzy główne zakresy sytuacyjne do których proponujemy skorzystanie z omawianej usługi: (...)

Czytaj więcej »

Usługa analizy strategicznej przedsiębiorstwa

Usługa analizy strategicznej przedsiębiorstwa – to przestrzeń i wsparcie, które pozwoli Ci zaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jako twórcy portalu i metodologii badawczej prezentujemy trzy główne zakresy sytuacyjne, w których proponujemy skorzystanie z omawianej usługi: (...)

Czytaj więcej »

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„API – ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY – pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców” nr UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00